Waarom afval scheiden op kantoor

Waarom afval scheiden op kantoor

Uit onderzoek is gebleken dat op het gebied van het scheiden van afval op kantoren nog wel het één en ander aan winst te behalen valt. Ook in met name winkels en openbare ruimten gaat het scheiden van afval niet altijd goed. Daardoor kunnen deze afvalstromen niet altijd goed gerecycled worden en dat is een gemiste kans. Zeker in het bedrijfsleven en met name kantoorpanden leveren vaak veel afval wat zeker te recyclen is. Want hoe meer afval gescheiden wordt ingezameld, hoe meer grondstoffen we weer kunnen hergebruiken. Afval scheiden is dus erg belangrijk!

Kostbare grondstoffen hergebruiken

Bij de meeste organisaties komen veel afvalstromen vrij. Dit zijn kostbare grondstoffen we door afvalscheiding zouden kunnen hergebruiken. Op dit moment is het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) actief. Hierin is opgenomen dat bedrijven, organisaties en instellingen verplicht zijn om bedrijfsafval te scheiden. Bedrijfsafval scheiden is inmiddels dus verplicht gesteld, wat een goede zaak is. Met het oog op de toekomst van onze planeet (en dus volgende generaties) is het noodzaak dat we zo zuinig mogelijk omgaan met onze brand-en grondstoffen. Per 2024 gaat het LAP3 over op het Circulair Materialenplan (CMP). Hierbij wordt de volledige keten onder de loep genomen. Er wordt gekeken hoe we de hoeveelheid afval kunnen reduceren, kunnen hergebruiken en ook beter kunnen recyclen. Het kan geen kwaad om alvast voorbereid te zijn op deze verscherpte regelgeving. Ben je een kleiner bedrijf, wat graag goed het afval af wilt voeren, kijk dan eens naar de mogelijkheid om een rolcontainer te huren. 

Afval op kantoor

Hebben we het over de meest voorkomende afvalstromen op kantoor, dan zijn dit papier en karton, PMD, koffiebekers en tissues. Worden deze gescheiden verzameld, dan zijn zij goed recyclebaar. Al het afval dat overblijft na het scheiden wordt restafval genoemd. Het restafval moeten we dus eigenlijk zo veel mogelijk beperken, gezien deze afvalsoort praktisch niet te recyclen is. Mocht hierbij hulp nodig zijn, dan kan met een zogenoemde afval analyse in kaart gebracht worden welke afvalstromen er zijn en kan men een beeld schetsen van de hoeveelheid afval per afvalsoort. Daarna wordt dan gekeken welk afval men al kan scheiden aan de bron. Vaak is dit meer dan gedacht. Het grote voordeel van gescheiden afval inzamelen, is dat we hiermee onze grondstoffen kunnen hergebruiken en je dus als bedrijf zijnde ook nog eens duurzaam aan het ondernemen bent. En dat wordt weer gewaardeerd door de klant; een win-win situatie dus! Een restafvalcontainer via Bedrijfsafval.nl huren zorgt ervoor dat je al het afval op kantoor goed kunt scheiden en op kunt ruimen, zodat iedereen in het vervolg met een frisse start op kantoor kan beginnen.